hallbarafastigheter.se

 

Oberoende energi- och miljökonsultation!

Jag hjälper dig med frågor kring energi- och miljö för din fastighet där vi tillsammans hittar den bästa lösningen för er och era behov. Allt från beställarstöd och tidiga skeden, hela vägen genom byggprocessen till förvaltning.

Hållbara Fastigheter Sverige AB drivs av mig Tommy Schröder som har många års erfarenhet och är certifierad Energiexpert och Miljöbyggnadssamordnare.

Jag har ett nätverk av samarbetspartners som stärker min kunskap och kompletterar mig i områden där jag saknar kompetens.  

Tjänster som jag utför
  • Energirådgivning
  • Energisamordning
  • Miljöbyggnadssamordning
  • Energideklarationer
  • Energi- och klimatberäkningar
 

Energi- och miljötjänster i olika skeden

Energi- och miljöfrågor finns i alla skeden i en fastighets livscykel. Allt från att upprätta energi- och miljömål för nya och befintliga fastigheter till att under byggskedet kvalitetssäkra ny- och ombyggnationer att de håller uppsatta energi- och miljömål till slutligen förvaltningsskedet där vi ska se till att fastigheterna behåller den energi- och miljöprestanda som det är tänkt år efter år.

Tidigt skede

I tidiga skeden sätts grunden för hur energianvändningen för en fastighet kommer se ut i framtiden. Att tänka igenom frågor kring energi- och miljömål både på bolagsnivå och för enskilda projekt är avgörande för att lyckas. Vi kan hjälpa er med rådgivning och vägleder er till att nå era mål anpassat efter era förutsättningar.  


VÅRA TJÄNSTER

Rådgivning och beställarstöd
  – inom miljöcertifieringar
  – om regler kring energi & miljö
  – inom finansiering som bidrag, gröna lån m.m.
  – vid framtagande av funktionskrav utifrån projektspecifika krav
  – systemvalsanslyer

Projektering

I en projektering för ny- eller ombyggnad gäller det att kvalitetssäkra att uppsatta energi- och miljömål följs. Vi hjälper er med att samordna energi- och miljöfrågorna i projektet och upprättar nödvändiga beräkningar för beslutsunderlag.

VÅRA TJÄNSTER

Energisamordning

Miljösamordning
  – Miljöbyggnad 3.0

Beräkningar
  – Energi (för bygglov och slutbesked)
  – Dagsljus
  – Värme- och kyleffekt
  – Inneklimat
  – Köldbryggpr, U-värden, installationsförluster

Utredningar
  – LCC och LCA
  – Framtagande av mätplaner och mätstrategier
  – Klimatdeklarationer
  – Solceller
  – Energilagring och Off-grid lösningar

Byggskede

I byggskedet gäller det att stämma av att det byggs efter de uppsatta energi- och miljökraven. Det är lätt hänt att produkter och byggdelar byts ut till billigare alternativ med sämre energiprestanda. Vi hjälper er med att samordna energifrågan på plats genom kontroll, mätning och inventering av utförandet. 

 

VÅRA TJÄNSTER

Energisamordning
  – Uppföljningsprogram projektkrav
  – Energironder
  – Mätningar energi, temperatur, inneklimat
  – Termografering och täthetsprovningar

Drift och förvaltning

I drift och förvaltningsskedet gäller det att ha koll på vart energin tar vägen i fastigheten så att vi inte slösar i onödan. Vid planering för en ombyggnation eller renovering är det bra att ta hänsyn till den befintliga byggnaden och energisystemet och göra nödvändiga insatser som krävs för att det ska bli en bra lösning och möta dagens energikrav. Vi hjälper er att ta ett helhetsgrepp genom att ha koll på bland annat nya kravställningar, utföra energideklarationer, utredningar och uppföljningar.

VÅRA TJÄNSTER

Lagar och krav
  – BBR
  – Energideklarationer
  – Energikartläggning stora företag enligt (SFS 2014:266)

Certifiering
  – Miljöcertifiering befintliga byggnader
  – Verifieringar

Utredningar
  – Energieffektiva åtgärdsförslag
  – BELOK Totalprojekt
  – Kylutredningar

Strategiskt energiarbete
  – Energimål och uppföljning
  – Framtagande av strategier och rådgivning
  – Mätning, uppföljning och utbildning